هدفگذاری به روش SMART

هدفگذاری به روش SMART

ابتدا نگاه کنید به این که تعیین هدف تا چه اندازه ساده است. کلمه نمادین SMART به شما نشان می دهد تعیین هدف تا چه اندازه ساده است.

S نماد Specific (خاص) است.

هر هدفی دارید یادداشت کنید و محدودیت هایی برای آن قایل شوید، به گونه ای که بدانید چه زمانی به آن هدف دست می یابید. گفتن «می خواهم مدیر بهتری باشم» ، «می خواهم پدر/ مادر بهتری باشم» ، «می خواهم تحصیلات بهتری داشته باشم» یا «می خواهم خانه جدیدی بخرم» به تنهایی اثربخش نیست. شما باید به طور خاص و شفاف هدف خود را مشخص کنید. هرچه جزئیات بیشتری ارائه دهید، درباره آن هدف شور و شوق بیشتری دارید و احساس خود را پرورش می دهید تا برای رسیدن به هدف متمرکز و توانا شوید.

برای مثال، اگر تصمیم بگیرید پدر یا مادر بهتری شوید، باید تعیین کنید «بهتر از چه چیزی؟» بهتر از این که پس از کار آن قدر خسته اید که نمی توانید برای کمک به کارهای خانه وقتی اختصاص دهید؟بهتر از این که بی حوصله هستید و به خاطر موضوعی کوچک بر سر فرزندان فریاد می کشید؟ بهتر از این که هرگز نمی گویید«دوستت دارم!» به این ترتیب، درمی یابید که این روش اجرایی با سرعت لازم به راه حل نمی رسد. به جای آن تصمیم بگیرید وقت خود را با فرزندتان سپری کنید، صبور باشید و جلوی زبان خود را بگیرید، به جز زمانی که باید بگویید «دوستت دارم!»

M  نماد Measurable ( قابل ارزیابی) است.

هر هدفی قابل ارزیابی است. برای مثال، نمی توانید به طور خاص ارزیابی کنید که عزت نفس شما تا چه حد بهبود یافته است، اگر چه می دانید و احساس می کنید که بهتر شده است. در هر حال، در نظر گرفتن معیارهایی برای هدف به شما کمک می کند تا در هر لحظه تشخیص دهید برای پیگیری آن هدف کجا قرار دارید.

بیشتر مطالعه کنید:  به فشارهای روحی چه واکنشی نشان دهم؟

برای مثال، اگر هدفتان این است که «می خواهم پدر/ مادر بهتری باشم» چگونه می توانید بدانید چه زمانی به «بهتر بودن» رسیده اید؟ به جای آن، چند مرحله کوچک تر و خاص تر را یادداشت کنید که شما را به سوی هدف بزرگ تر یعنی والد بهتر شدن سوق می دهد، شما می توانید مراحلی را به شرح زیر در نظر بگیرید:

  • این هفته هرشب فرزندانم را با عشق و با آرامش به رختخواب می فرستم و دقایق آخر پیش از خواب را در کنار آن ها می مانم و صحبت می کنم.
  • هنگام صبحانه دقت می کنم که عصبی و بدخلق نباشم. شاد و دلپذیر خواهم بود و به فرزندانم اطمینان می دهم که امروز روز خوبی است.
  • این هفته با هریک از فرزندانم، تک تک، دست کم یک ساعت را سپری خواهم کرد، و کاری را انجام می دهم که هریک به طور خاص آن را دوست دارند.

پایان هفته بررسی و تعیین کنید آیا هر مرحله خاص را کامل انجام داده اید، اگر چند هفته با موفقیت به اهداف به اهداف کوچک هفتگی خود رسیدید، پیشرفت قابل ارزیابی به سوی هدف بزرگ تر خود را خواهید دید.

هرچه با اثربخشی بیشتر بخواهید هدف را ارزیابی کنید، احتمال این که به هدفتان برسید بیشتر است، زیرا پیشرفت عامل تشویق کننده مؤثری است، شاید نتوانید هرروز این پیشرفت را ببینید، اما در پایان هفته یا در پایان ماه به آن خواهید رسید.

A  نماد attainable (قابل دستیابی) و R نماد Realistic ( واقعی ) است .

( به این معنا که اهداف خارج از دسترس ما هستند؛ اما خارج از نگاه ما نیستند). برخی افراد اهدافی تعیین می کنند که به کلی دست نیافتنی است، درحالی که برخی دیگر اهدافی بسیار سطح پایین تعیین می کنند که هیچ گونه چالشی را نشان نمی دهد. هر دو روش خیلی غیر واقع گرایانه است. عده ای آگاهانه اهداف غیر ممکن را تعیین می کنند، به طوری که برای دست نیفتن به آن بهانه ای نیز دارند. این کار به طور شفاف مغلوب شدن فردی است. شما باید فهرست واقعی رسیدن به هدف را توأم با باوری داشته باشید که به آن خواهید رسید؛ با نظمی برای آن که تأثیر انگیزشی بلند مدت داشته باشد.

بیشتر مطالعه کنید:  قوانین مورفی و مثبت اندیشی؟

T نماد Timely (به موقع) است.

اگر می خواهید هدف خود را ارزیابی کنید به نقطه ای برای انجام دادن کار شما نیاز دارید. از این رو برنامه ای عملی با مهلت مقرر طرح ریزی کنید. به این ترتیب می توانید پیشرفت خود را در مراحل رشد ارزیابی کنید.