مهارت های برقراری ارتباط مؤثر با دیگران

مهارت های برقراری ارتباط مؤثر با دیگران

الف) با گروه های جدید رفت و آمد کنید.

محدود کردن حلقه های معاشرت به یک گروه کوچک خستگی، ملال و نارضایتی به دنبال می آورد، و چیزی که به همان درجه اهمیت دارد، این است که به یاد داشته باشید که برنامه موفقیت تان شما را موظف می کند مردم را تا حد بسیار زیادی بشناسید. کوشش برای شناخت تمام جنبه های زندگی مردم، آن هم از طریق مطالعه یک یا دو گروه مانند سعی در تسلط یافتن بر ریاضیات از راه خواندن یک کتاب کوچک است.

دوستان جدیدی پیدا کنید، به سازمان های جدیدی ملحق شوید، محدوده اجتماعی خود را بزرگ کنید. دیگر اینکه، تنوع در معاشرت، مانند تنوع در هر چیز دیگر، چاشنی مطبوعی برای زندگی است. بعد وسیعی به آن می دهد و یک خوراک مناسب فکری است.

ب) دوستانی را برگزینید که نظراتشان با نظرات شما متفاوت است.

در این عصر مدرن، جایی برای آدم های تنگ نظر وجود ندارد. مسئولیت ها و سمت های مهم به دست کسانی می افتد که میتوانند هر دو روی سکه را ببینند. اگر جمهوری خواه هستید، سعی کنید چند تا دوست دموکرات داشته باشید و برعکس. با پیروان سایر ادیان و مذاهب آشنا شوید. با مخالفان خود معاشرت کنید. ولی فقط مراقب باشید که افراد با ظرفیتی باشند.

پ) دوستانی را برگزینید که ورای مسائل پیش پا افتاده و بی اهمیت فکر می کنند.

آنهایی که مشغله ذهنی شان، به جای درک محضر شما، متراژ منزل تان است، یا اینکه چه دارید و چه ندارید، آدم های بدبختی هستند. از حریم روانی خود محافظت کنید. دوستانی را برگزینید که به مسائل مثبت علاقه نشان می دهند؛ دوستانی که به راستی می خواهند موفقیت شما را ببینند. دوستانی پیدا کنید که نفس مسیحایی تشویق در نظرات و طرح های شما می دمند. اگر این کار را نکنید، اگر آدم های تنگ نظر را به عنوان دوستان صمیمی انتخاب کنید، خودتان نیز کم کم تبدیل به یک آدم تنگ نظر می شوید.

بیشتر مطالعه کنید:  ارتباط های پول ساز با مشتریان