شناساندن ارزش هایم به خود

شناساندن ارزش هایم به خود- شما همان کسی هستید که در فکر خود تصور می کنید. خودتان را بهتر از این ها فرض کنید تا بهتر از این ها باشید.

یک برنامه تبلیغاتی شخصی با عنوان « شناساندن ارزش هایم به خود » ترتیب دهید.

برای لحظه ای به یکی از معروف ترین محصولات آمریکا، کوکا کولا فکر کنید. روزی نیست که چشم  یا گوش شما با خبرهای خوشی راجع به «کوک» رو به رو نشود. آدم هایی که کوکا کولا را می سازند، دائم در گوشتان می خوانند که « کوک چیز خوبی است » ظاهراً دلیل خوبی هم برای این کارشان دارند. زیرا اگر شما را به حال خودتان بگذارند، احتمال می رود بعد از مدتی نسبت به کوک بی تفاوت و سرد شوید. آن وقت فروش آن ها افت می کند. ولی کارخانه کوکا کولا اجازه ی چنین چیزی را نمی دهد. خوبی های «کوک»  را دائم در گوشتان تکرار و تکرار و تکرار می کند.

من یک آگهی تبلیغاتی برای خودم درست کردم  و آن را روی یک برگه کاغذ نوشته ام . روزی سه مرتبه ارزش هایم را به خودم گوشزد می کنم و در همه لحظات آن برگه را با خود دارم. اینها دقیقاً همان چیزهایی است که به خودم می گویم :

استاد سِوِن ! به ملاقات استاد سِوِن می رود… یک شخصیت مهم ، یک شخصیت استثنایی! استاد سِوِن تو یک بزرگ اندیش هستی، پس فکرهای بزرگ در سرت بپروران. در همه موارد، بزرگ اندیش باش. تو توانایی زیادی برای انجام موفقیت آمیز کارها داری؛ پس در یک سطح عالی کار کن!

بیشتر مطالعه کنید:  دو تمرین مؤثر برای ایجاد ابتکار و خلاقیت

استاد سِوِن ! تو به خوشحالی ، پیشرفت و موفقیت ایمان داری،

پس : فقط از خوشحالی بگو!

فقط از موفقیت بگو !

تو انگیزه های بسیاری داری، استاد سِوِن ! انگیزه های بسیار زیاد.

پس آن انگیزه ها را در مسیر کار بینداز، هیچ چیز نمی تواند تو را متوقف کند استاد سِوِن ! هیچ جیز.

استاد سِوِن ! تو دلگرم هستی. بگذار شور و شوق به طریقی ظاهر شود. ظاهر خوبی داری ! و احساس دلگرمی می کنی. همان طور بمان.

استاد سِوِن! تو دیروز گل کردی، ولی امروز می خواهی بیشتر گل کنی. حال، این تو و این هدف، استاد سِوِن ! برو جلو…

پس روزی چند بار با اندیشه های مثبت به خود دل و جرأت دهید. آگهی تبلیغاتی خود را  با موضوع شناساندن ارزش هایم به خود ترتیب دهید. در تمام موقعیت ها فراموش نکنید که یک انسان درجه یک هستید.