باورهایتان را تغییر دهید

باورهایتان را تغییر دهید

اگر بخواهید عملکرد و نتیجه کارهایتان را در هر بخشی از زندگی تغییر دهید باید خودانگاره تان ( یا باورتان نسبت به خود) را در آن زمینه تغییر دهید. خوشبختانه، باورهای شما به شدت ذهنی و درونی اند و همیشه بر پایه واقعیات استوار نیستند، بلکه بیشتر بر اساس اطلاعاتی استوار است که به عنوان حقیقت و گاهی با شواهد یا اثبات پذیرفته شده اند.

بدترین باورهایی که می توانید داشته باشید، باورهای خود محدود کننده از هر نوع هستند. این باورها باعث می شوند خود را در حوزه ای خاص، محدود یا ناکارآمد بدانید. این باورها به ندرت صحت دارند اما اگر آن ها را محتمل بدانید، به واقعیت تبدیل می شوند طوری که گویی همواره صحیح بوده اند.

نقطه آغاز رهاسازی توانایی ها و انجام کار بیشتر و بهتر، به چالش کشیدن باورهای محدود کننده است. فرآیند رهایی از این نوع باورها را باید با این تصور آغاز کنید که این باورها هرچه باشند، کاملاً نادرستند. یک لحظه تصور کنید که هیچ محدودیتی در توانایی های خود ندارید. تصور کنید هرچه را که واقعاً بخواهید، می توانید انجام دهید یا به هر موقعیتی که می خواهید، می توانید برسید. تصور کنید پتانسیل شما کاملاً نامحدود است.

برای مثال، تصور کنید می توانید دو برابر درآمد کنونی تان را کسب کنید. فرض کنید می توانید خانه ای بزرگتر، اتومبیلی بهتر و زندگی مرفه تری داشته باشید.

تصور کنید توانایی این را دارید که یکی از برترین افراد در حوزه کاری خود شوید. این که یکی از محبوب ترین، قدرتمندترین و با نفوذترین افراد در دنیا هستید. این که آرام و مطمئن هستید و از هیچ چیز نمی هراسید. تصور کنید می توانید هر هدفی را در ذهن خود تعیین کنید و به آن برسید. این گونه می توانید تغییر تفکر و زندگی خود را آغاز کنید.

بیشتر مطالعه کنید:  نکته هایی برای مدیریت زمان (۲) - تقسیم بندی کارها

نقطه آغاز حذف ترس ها و رها سازی پتانسیل ها، برنامه ریزی مجدد دیسک سخت ذهن با باورهای جدید،مثبت، سازنده و شجاعانه درباره خود و آینده تان است.