احساستان نسبت به خودتان چیست؟

احساستان نسبت به خودتان چیست؟

عزت نفس یک بخش عاطفی شخصیت شماست که مهمترین عامل در تعیین چگونگی تفکر، احساس و رفتارتان است. میزان عزت نفس در تعیین رویدادهای زندگی بسیار تأثیر می گذارد.

عزت نفس را به بهترین شکل می توان میزان علاقه به خود تعریف کرد.هرچه بیشتر خود را دوست داشته باشید، در تمام تلاشهایتان بهتر عمل خواهید کرد. بر اساس قانون بازگشت پذیری، هرچه بهتر عمل کنید، بیشتر خود را دوست خواهید داشت.

عزت نفس شما هسته راکتور شخصیت شما است. منبع انرژی است که میزان اطمینان و اشتیاق شما را تعیین می کند. هرچه بیشتر خود را دوست داشته باشید، معیارهای بالاتری را برای خود تعیین می کنید. هرچه بیشتر خود را دوست داشته باشید، اهداف بزرگتری را در نظر می گیرید و در دستیابی به آن ها پافشاری بیشتری خواهید کرد. افرادی را که عزت نفس بالایی دارند نمی توان از پیشرفت بازداشت.

میزان عزت نفس، کیفیت روابط شما را با دیگران تعیین می کند. هرچه بیشتر خودتان را دوست داشته باشید و به خود احترام بگذارید، دیگران را نیز دوست دارید و احترام بیشتری برایشان قائل خواهید بود و آن ها نیز حس بهتری به شما خواهند داشت. در کار نیز میزان عزت نفس، عامل حیاتی است که تعیین می کند آیا مردم از شما خرید می کنند، با شما وارد معامله می شوند و پولشان را قرض می دهند یا خیر.

هرچه عزت نفس بهتری داشته باشید، همسر و پدر و مادر بهتری خواهید بود. والدین با عزت نفس بالا، فرزندانی با عزت نفس بالا را پرورش می دهند. این فرزندان میزان بالایی اعتماد به نفس دارند و با دیگر افراد دارای عزت نفس بالا رابطه خوبی برقرار می کنند. از نشانه های چنین خانواده هایی می توان به عشق، خنده و خوشحالی تمام اعضای آن اشاره کرد.

بیشتر مطالعه کنید:  کارآفرین شو-فصل اول(قسمت اول)