نکته هایی برای مدیریت زمان (۲)

تقسیم بندی کارها

۱۴- کارهای کمتری انجام دهید؛ اما آن هایی که ارزش بیشتری دارند. در مقابل، انجام دادن کارهای بی ارزش را رها کنید.

۱۵- کارهای بسیاری کمی را برای آخر هفته ها بگذارید، در حد یکی دو ساعت، به این ترتیب، زمان زیادی برای استراحت و تفریح می ماند. در ضمن، از فشار کاری تان در طول هفته هم کاسته می شود.

۱۶- برنامه هایتان را سازمان دهی کنید. با سازمان دهی خود می توانید زمان بسیاری را ذخیره کنید؛ برای نمونه، از دریافت ایمیل هایی که دیگر ثمره ای برایتان ندارد انصراف دهید.

۱۷- بعضی وقت ها منتظر کسی یا چیزی هستید، از این زمان ها بهره کافی ببرید؛ برای مثال، هرگاه در انتظار مترو، کتاب اتوبوس و … هستید لیست خرید روزانه تان را آماده کنید یا کتاب بخوانید.

۱۸- خودتان را در اتاق حبس کنید. گاهی اوقات، به دنبال بهانه ای هستیم که از زیر کارها در برویم، پس خودتان را در اتاقتان حبس کنید و تا موقعی که کار به اتمام نرسیده خارج نشوید.

۱۹- به انجام دادن طرح و برنامه تان متعهد باشید، راهکار پیدا کنید و حرفه ای عمل کنید.

۲۰- کارهای مرتبط را را در یک ردیف قرار دهید.

۲۱- در این دنیای بدو بدو و پر هیاهو زمانی را به قرار گرفتن و رسیدن به آرامش اختصاص دهید. با این روش ، اضطراب از شما دور می شود و متوجه می شوید نیازی نیست دائماً در هول و اضطرار به سر ببرید. بدین ترتیب انجام دادن کارها برای شما فرح بخش می شود.

بیشتر مطالعه کنید:  احساسات منفی خود را گرسنه نگه دارید

۲۲- از کارهای بیهوده و غیر ضروری اجتناب کنید.

۲۳- هدف باید لذت بردن باشد؛ بنابراین کار را یک بازی ببینید. ما آنقدر در انبوه کارها غرق شده ایم که اغلب از یاد می بریم از لحظات زندگی و کارمان لذت ببریم؛ حتی وقتی که سعی می کنیم زیرکانه به کارها برسیم، باز هم بر انجام دادن کارها متمرکز می شویم. همیشه از خودتان بپرسید: «چگونه می توانم این کار را انجام دهم که برایم لذت بخش تر باشد؟»

۲۴-کارهای اصلی را به عادت روزانه تبدیل کنید؛ برای نمونه، کار من نوشتن است و هر هفته حدود پنج تا هفت هزار کلمه می نویسم. این کار برای دیگران سخت به نظر می رسد، اما من می توانم انجام دادنش را مدیریت کنم؛ زیرا هرروز مقداری می نویسم و به ندرت این قانون را می شکنم؛ بنابریان این روند برایم طبیعی و لذت بخش تر است. آیا می توانید در کار خود چیز مشابهی پیاده کنید؟

نکته هایی برای مدیریت زمان (۱) – تمرکز

نکته هایی برای مدیریت زمان (۳) – ابزارهای زمان بندی کارها